Program

Uczymy zarówno tańca w parach jak i form solowych.

W przypadku Tańca Towarzyskiego, program naszej szkoły oparty jest na dwóch kierunkach:
– Tańcu Użytkowym – dla większości uczestników kursów dla młodzieży i dorosłych,
– Wyczynowym Tańcu Sportowym – ukierunkowanym na przygotowanie turniejowe.

W tańcu użytkowym:
– opieramy się o repertuar figurowy Stylu Amerykańskiego, Międzynarodowego i Klubowego.
– uczymy partnerów prowadzić partnerkę w każdej figurze. Nie układamy choreografii.
– skupiamy się na dobrej, prawidłowej technice partnerowania, bezpiecznym prowadzeniu i dynamice w parze. Nie wymuszamy na parach prób stworzenia wizualnej namiastki stylu turniejowego.
– opieramy nasze uczenie o program poprawny metodycznie: wprowadzamy elementy techniki odpowiadające umiejętnościom i możliwościom kursantów na danym poziomie. W ten sposób unikamy złych nawyków, a kursanci uczą się o wiele szybciej. Jest to bezpieczniejsze niż próby przedwczesnego zaadaptowania techniki turniejowej, co w przypadku niedoświadczonych tancerzy stwarza bardzo duże ryzyko urazów kręgosłupa, barków oraz kolan.

W tańcu sportowym:
– opieramy się o Styl Międzynarodowy
– prowadzimy pary programem w pełni zgodnym z I.S.T.D. (Imperial Society Of Teachers Of Dance)
– bardzo dużą uwagę zwracamy na bezpieczeństwo tańczenia i minimalizowanie urazowości przez uczenie poprawnej techniki, ze szczególnym nastawieniem na nieforsowanie anatomicznie niepoprawnych i dla rosnącego ciała dzieci niebezpiecznych przeprostów stawu kolanowego.